lời giải?

Số phận. Số phận là thế nào?

Mình thích đoạn

Căn cước, hiển nhiên, không chỉ hiển hiện trên các con số dòng chữ visa, trong cái hộ chiếu mỏng mảnh hay ở hình dáng, mái tóc, màu da. Căn cước còn là bản sắc nòi giống của ngôn ngữ, văn hóa, của dấu chỉ thống nhất thân – tâm. Khi phải che giấu căn cước, xóa nhòa căn cước thì có lẽ mỗi người đều cảm thấy khổ tâm, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đó là gì?

Sibel là hóa thân của những đập vỡ bất thành… đương đầu và cương quyết vượt qua những quy định tôn giáo và tập tục truyền thống.

những khế ước văn hóa giữa các cộng đồng… Các khế ước đó, do tính khép kín và tự trị của nó, đã không thể nào dung nạp những con người có tính cách mạnh mẽ, nổi loạn và ưa chuộng tự do…

Rồi cũng có hướng/cách giải quyết.

Sự hòa giải đã cưu mang những tâm hồn và số phận nhỏ bé

Và đâu, đâu là hướng giải quyết cho câu chuyện của mình?

Cảm hứng từ bài viết về phim Head-on (Đương đầu) http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/433523/Duong-dau-voi-khac-biet-van-hoa.html. Sẽ xem.

Advertisements