Ad Hominem (Guilt by Association)

Ad Hominem (Guilt by Association) (*)

argumentum ad hominem

Mô tả: Tuyên bố được xem tiêu cực vì nó liên quan tới một người hoặc nhóm người được xem tiêu cực.

Hình thức logic:

Người 1 tuyên bố Y đúng.

Người 2 cũng tuyên bố Y là đúng, và người 2 là kẻ khờ.

Vì vậy, người 1 cũng phải là một kẻ khờ.

Ví dụ #1:

Delores là người hoàn toàn ủng hộ việc cùng một công việc thì phải được nhận lương như nhau. Đây là chính sách tương tự như chính sách mà tất cả các nhóm nữ quyền hỗ trợ mạnh mẽ. Những kẻ cực đoan như Delores không nên được cân nhắc nghiêm túc – ít nhất là về mặt chính trị.

Giải thích: Giả định rằng Delores là người theo phong trào nữ quyền một cách cực đoan chỉ vì cô ấy ủng hộ một chính sách mà hầu như mọi người dù là đàn ông và phụ nữ đều hỗ trợ, là ngụy biện.

Ví dụ #2:

Pol Pot, nhà cách mạng Campuchia theo chủ nghĩa Mao, chống lại tôn giáo, và ông là người rất xấu. Frankie là chống lại tôn giáo, do đó, Frankie cũng phải là một người rất xấu.

Giải thích: Thực tế là Pol Pot và Frankie cùng chia sẻ một quan điểm cụ thể không có nghĩa là họ là giống nhau theo những cách khác chẳng có liên quan gì, mà cụ thể ở đây là một người rất xấu. Pol Pot không phải là người xấu bởi vì ông là chống tôn giáo mà vì hành động diệt chủng của ông.

Ngoại lệ: Nếu có thể chứng minh rằng sự kết nối giữa hai đặc điểm mà sự kết nối có liên quan đến mối quan hệ nhân quả, hoặc khả năng có một đặc trưng nào đó sẽ cao, thì tuyên bố đó có giá trị.

Pol Pot, nhà cách mạng Campuchia theo chủ nghĩa Mao, là người thực hiện cuộc diệt chủng, do đó, ông là một người rất xấu. Frankie có hành động diệt chủng, do đó, Frankie cũng phải là một người rất xấu.

(*) Dịch từ quyển Bo Bennett (2012), Logically Fallacious: The Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies (Academic Edition). http://www.amazon.com/Logically-Fallacious-Ultimate-Collection-Fallacies/dp/1456607529

Lưu ý: Mục đích của người dịch là tự học, cho nên một số ví dụ sẽ lược bỏ, chủ yếu là hiểu được các cách ngụy biện.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s