Ad Hominem (Abusive)

Ad Hominem (Abusive) (*)

(tấn công cá nhân)

 

Mô tả: Tấn công người đưa ra lập luận hơn là chính lập luận đó, khi cuộc tấn công vào cá nhân hoàn toàn không liên quan đến tranh luận người đó đang đưa ra.

Hình thức logic:

Người 1 tuyên bố Y.

Người 1kẻ ngu ngốc.

Do đó, Y không đúng.

Mẹo: Khi những người khác dùng lời nói tấn công bạn, hãy xem đó là một lời khen cho chất lượng tranh luận của bạn. Bởi đây thường là dấu hiệu của sự tuyệt vọng về phần họ.

Biến thể: Needling (chọc tức) có nghĩa đang cố gắng làm cho người khác tức giận, khiến cho người đó mất chú ý khỏi những tranh luận và thậm chí làm cho họ trông ngu ngốc.

(*) Dịch từ quyển Bo Bennett (2012), Logically Fallacious: The Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies (Academic Edition). http://www.amazon.com/Logically-Fallacious-Ultimate-Collection-Fallacies/dp/1456607529

Mục đích của người dịch là tự học, cho nên một số ví dụ sẽ lược bỏ, chủ yếu là hiểu được các cách ngụy biện.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s