menfuong

sửa đổi Hiến pháp

In Uncategorized on January 19, 2013 at 11:53 am

wow wow, đọc vài bài viết có liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mới thấy ‘đã’ thật. ra là mỗi việc ‘quyền được sống’ cũng có nghĩa là ko có tử hình; hay như cũng có nghĩa là ko được bắn máy bay có chứa khủng bố (và có cả người bình thường) – hy sinh cuộc sống của người này để cứu cuộc sống người khác – của Đức.

[à, nhắc tới luật pháp gì gì mới nhớ bữa có dịch mấy bài ứng cử thị trưởng, mấy từ liên quan đến hệ thống chức vụ, đơn vị hành chính, hệ thống pháp luật lập pháp hành pháp gì gì mà loạn. éo biết, mà chưa có thời gian ngâm cứu lại vừa hệ thống của nước đó, của VN và cả thuật ngữ tiếng V, tiếng A nữa chứ]

và Hiến pháp là một quy ước hành xử trong xã hội giữa con người với nhau, nó vừa là nền tảng (nếu đề cập thứ bậc), vừa có sức mạnh vô biên (nếu nói về mức độ tuân thủ). tại sao trong xã hội/nhà nước/chế độ này lại quy định vầy, trong xã hội/nhà nước/chế độ khác lại quy định khác?

thú thật!

ôi ôi, mún được mần tiếp cái phd để nâng lên 1 bậc ngâm cứu ở mức kiến thức khác quá đi mất! [nhưng bi giờ phải è cổ ra mà đọc mấy cái hợp đồng (V) rồi trích nó ra theo template (A) sau khi đọc hướng dẫn các điều khoản (A) của nó, hix, còn khó hơn làm bài test tiếng Anh nữa. còn sách nữa, ôi ôi chắc chết mất T__T]

bổ sung 22/1

hiến pháp là ‘khế ước xã hội’ (J. J. Rousseau), là cái hợp đồng mà nhân dân (chủ) thuê nhà nước (tớ) làm những gì mà nhân dân cho phép, ko cho phép trong ‘khế ước’ này là ko được làm.

hầy, bỏ qua 1 bên, vậy là con đường trước mặt có 4 deadlines – sách 9/2; 31/1 cho 18-19/2 ở Thái; 15/3 cho 5-6/7 ở Sing; còn 12-13/7 ở Bồ thì chưa biết deadline khi nào. èo, về nhà đi bộ cái, ngồi miết oải quá!

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: