alone

mình là mình chỉ thích ở 1 mình.

thật sự ko thích phải nói chuyện. hê, giờ mới biết là KO THÍCH phải trò chuyện chứ ko phải là KO CÓ KHẢ NĂNG. tại sao phải ngồi nói chuyện xã giao nhỉ? những lời sáo rỗng. đúng là mâu thuẫn. quả là nhóm INFJ.

nhưng phải khéo léo, vì người sống trong 10 năm nữa.

Advertisements