ráng lên

fuong ơi, ráng lên!

Advertisements

phải nhanh lên thôi!

phải nhanh chưn lên thôi, cứ như thế này mãi, chính mình sẽ là đứa bị điên trước tiên!