tự đấu tranh

mỗi ngày là một sự tự đấu tranh để làm được điều mình muốn.

tại sao mình lại được sinh ra, và ‘được’ có những suy nghĩ như thế này?

Advertisements