về nhà

muốn viết gì đó cho một ngày. nhưng, viết ra, ai đọc nhỉ? viết. là cách trải lòng. mà trải ra, có ai ngồi? thôi thì, lấy báo ra đọc vậy.

xong 1 ngày.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s