chạm tay mình vào vách Tháp

em thì thầm trò chuyện với tiền nhân

xin Người hãy ban cho con thêm sức mạnh

vượt bụi trần

xé màn sương

lại trở về trong trẻo những ngày qua…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s