về nhà

muốn viết gì đó cho một ngày. nhưng, viết ra, ai đọc nhỉ? viết. là cách trải lòng. mà trải ra, có ai ngồi? thôi thì, lấy báo ra đọc vậy.

xong 1 ngày.

Advertisements

lời giải?

Số phận. Số phận là thế nào?

Mình thích đoạn

Căn cước, hiển nhiên, không chỉ hiển hiện trên các con số dòng chữ visa, trong cái hộ chiếu mỏng mảnh hay ở hình dáng, mái tóc, màu da. Căn cước còn là bản sắc nòi giống của ngôn ngữ, văn hóa, của dấu chỉ thống nhất thân – tâm. Khi phải che giấu căn cước, xóa nhòa căn cước thì có lẽ mỗi người đều cảm thấy khổ tâm, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đó là gì?

Sibel là hóa thân của những đập vỡ bất thành… đương đầu và cương quyết vượt qua những quy định tôn giáo và tập tục truyền thống.

những khế ước văn hóa giữa các cộng đồng… Các khế ước đó, do tính khép kín và tự trị của nó, đã không thể nào dung nạp những con người có tính cách mạnh mẽ, nổi loạn và ưa chuộng tự do…

Rồi cũng có hướng/cách giải quyết.

Sự hòa giải đã cưu mang những tâm hồn và số phận nhỏ bé

Và đâu, đâu là hướng giải quyết cho câu chuyện của mình?

Cảm hứng từ bài viết về phim Head-on (Đương đầu) http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/433523/Duong-dau-voi-khac-biet-van-hoa.html. Sẽ xem.

tẩy trần – purification

Sống, có nghĩa là tạ ơn – ơn ngãi đầy tràn
Nằm ngoài chân trời đếm đo được mất
Tạ ơn làm cho ta lớn lên…

(Inrasara, Lễ Tẩy trần tháng Tư, 2002)

Living means gratefulness – gratitude is
beyond the horizon of calculation
gratitude makes us grown up [*]

(Inrasara, the Purification Festival in April, 2002)

[*] Nguồn: Lễ tẩy trần tháng Tư – The Purification Festival in April
Thơ song ngữ Anh – Việt, Nxb.Văn Nghệ, Tp. HCM, 2005

Câu thơ đó cứ ám ảnh mình mãi mấy ngày nay. Lễ Tẩy trần… Nghe “tẩy trần“, thấy đã nhuốm một sắc màu huyền nhiệm nào đấy. Đợi. Đợi được trải nghiệm. Và đợi. Đợi được tẩy trần.

——

Living means gratefulness – gratitude is
beyond the horizon of calculation
gratitude makes us grown up [*]

(Inrasara, the Purification Festival in April, 2002)

[*] Source: Lễ tẩy trần tháng Tư – The Purification Festival in April
the bilingual poetry, Văn Nghệ Publishing House, Ho Chi Minh City, 2005

Living, the meaning of thankfulness – overflowing than ever
Outside the sky of counting, winning or losing
Thankfulness helps us reaching the maturity… [**]
(Inrasara, the Purification Festival in April, 2002)

[**] translated by menfuong

I have still obsessed by these sentences of that poem recent days. The Purification Festival… The word of “purification” itself brings the spiritual significance along. Waiting. For tasting the feelings of fully joining in this festival. And waiting. For being purified.


 

chạm tay mình vào vách Tháp

em thì thầm trò chuyện với tiền nhân

xin Người hãy ban cho con thêm sức mạnh

vượt bụi trần

xé màn sương

lại trở về trong trẻo những ngày qua…